Виагра, Левитра, Сиалис клиникүүд 1986 онд байгуулагдсан.

Захиалга хийх шаардлагагүй. Эрүүл мэндийн үзлэг үнэ төлбөргүй байдаг. Таны төлөх ёстой зүйл бол жорын төлбөр юм. Даатгалын карт шаардлагагүй. Эмч, ажилчид бүгд эрэгтэй.