бодит зардал

анхан шатны зөвлөгөө /зөвлөгөөний төлбөр үнэгүй
жорын төлбөр үнэгүй
системийн ашиглалтын төлбөр *телемедиа үнэгүй
тээврийн хөлс *телемедиа бодит зардал *10,000~ тохиолдолд үнэ төлбөргүй
энд дар ED / бэлгийн сулралын эсрэг эмийн үнийн жагсаалт
энд дар AGA /үс нимгэрүүлэх эмийн үнийн жагсаалт

Shinjuku West Clinic Shibuya West Clinic Telemedicine